Sikkerhetsvakter

Målene til Nordnes Narvik As – Gjøre hverdagen til prosjektledere/planlegging enklere, så de kan bruke tiden på andre oppgaver. Levere god sikkerhet med lang erfaring.  

For oss er hovedfokuset kompetanse kvalitet og HMS. Selskapets tjenester er utleie av sikkerhetsvakter, leder for el-sikkerhet eller rådgivning av jernbanesikkerhet og annen konsulentvirksomhet rettet mot jernbane. 

Vi har også service på jordingsutstyr for jernbane. 

Kontakt:
Sikkerhetsvakter hos Nordnes Narvik

Det du trenger,
når du trenger det!

Send bestilling